Projekt „Implementace flexicurity v ČR“

Projekt „Implementace flexicurity v ČR“

Implementace přístupů k flexicurity v malých a středních podnicích (MSP) v podmínkách ČR s využitím zahraniční spolupráce, Registrační číslo: CZ.1.04/5.1.01/77.00248

Název projektu: Implementace přístupů k flexicurity v malých a středních podnicích (MSP) v podmínkách ČR s využitím zahraniční spolupráce

Registrační číslo: CZ.1.04/5.1.01/77.00248

Realizátor projektu: Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

Český partner: CAPA, a.s.

Zahraniční partner: Polská asociace řemesel (ZRP)

Operační program: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Oblast podpory: 5.1 Mezinárodní spolupráce

Výzva č.: 77
 


Stručný popis projektu

Obsahem projektu je implementace opatření flexicurity v podmínkách České republiky vzhledem ke specifickým cílovým skupinám – zaměstnavatelé (malé a střední podniky), osoby starší 50i let a matky s dětmi do 15i let. Ve spolupráci s polským a českým partnerem budou v rámci projektu zjištěny postoje těchto cílových skupin na jednotlivá opatření flexicurity, na základě nich bude vytvořena metodika a ta v pilotním ověření implementována do vybraných malých a středních podniků. Kromě metodiky flexicurity budou v projektu vytvořena i legislativní doporučení.


Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je přenos zahraniční dobré praxe v přístupech k flexicurity, přizpůsobení podmínkám ČR, implementace u zaměstnavatelů a seznámení s přístupy pro ohrožené skupiny osob 50+, a matky s dětmi do 15i let. Dále pilotní odzkoušení a úspěšné zavedení metodiky flexicurity do ČR mezi tyto CS. Dílčími cíli projektu jsou:

  • Tvorba legislativních doporučení pro sociální partnery ČR.
  • Tvorba ucelené metodiky flexicurity pro ČR vytvořené pro zaměstnavatele, osoby 50+ a matky s dětmi.
  • Přímé doporučení pro zapojený vzorek CS do pilotního ověření.
  • Odborné pracovní semináře pro cílové skupiny osoby 50+, matky s dětmi do 15i let.
  • Propagace výstupů projektu široké veřejnosti.
  • Propagace legislativních doporučení flexicurity směrem k zákonodárným orgánům v ČR


Cílové skupiny

–       Fyzické osoby starší 50 let

–       Ženy s malými dětmi (do 15 let věku)

–       Zaměstnavatelé


Termín realizace

1.8.2012 – 28.2.2015


Prezentace a další dokumenty ze závěrečné konference ke stažení

Program_konference.pdf Program_konference.pdf (650,32 KB)

1.E.Svobodova_Predstaveni_cilu_projektu_flexicurity_v_CR.pptx 1.E.Svobodova_Predstaveni_cilu_projektu_flexicurity_v_CR.pptx (566,10 KB

2.S.Duhan_Pristup_MPSV_k_podpore_trhu_prace.ppt 2.S.Duhan_Pristup_MPSV_k_podpore_trhu_prace.ppt (435,00 KB

3.A.Stepnikowski_Implementace_Flexicurity_zkusenosti_z_Polska_ZRP_.ppt 3.A.Stepnikowski_Implementace_Flexicurity_zkusenosti_z_Polska_ZRP_.ppt (2,57 MB

4.CAPA_Porovnani_Polsko.pptx 4.CAPA_Porovnani_Polsko.pptx (546,18 KB

5.CAPA_Prezentace_Implementace_flexicurity_v_CR.pptx 5.CAPA_Prezentace_Implementace_flexicurity_v_CR.pptx (733,55 KB)

6.M.Mlezivova_Doporucene_legislativni_upravy.pptx 6.M.Mlezivova_Doporucene_legislativni_upravy.pptx (485,12 KB

7.E.Svobodova_Flexibilni_uvazky_pro_a_proti.pptx 7.E.Svobodova_Flexibilni_uvazky_pro_a_proti.pptx (606,72 KB

8.M.Martoch_metody_rizeni_vzdalenych_pracovniku (Prezi)

9.Blazickova,Simeckova_Sdilena_pracovni_mista_a_flexibilni_formy_zamestnavani.pptx 9.Blazickova,Simeckova_Sdilena_pracovni_mista_a_flexibilni_formy_zamestnavani.pptx (2,11 MB

10.L.Sokacova_Kdo_se_boji_lidi_po_padesatce.ppt 10.L.Sokacova_Kdo_se_boji_lidi_po_padesatce.ppt (4,31 MB

11.V.Raymova_Dotacni_prilezitosti_v_navaznosti_na_implementaci_principu_flexicurity.ppt 11.V.Raymova_Dotacni_prilezitosti_v_navaznosti_na_implementaci_principu_flexicurity.ppt (655,50 KB

12.E.Svobodova_Dalsi_projekty_AMSP_CR_k_podpore_flexicurity.pptx 12.E.Svobodova_Dalsi_projekty_AMSP_CR_k_podpore_flexicurity.pptx (4,02 MB

Rady_tipy_doporuceni_AMSP_CR_z_pracovniho_prava.pdf Rady_tipy_doporuceni_AMSP_CR_z_pracovniho_prava.pdf (656,92 KB)


Webová stránka projektu: www.flexicurity.cz (spuštěna 5.4.2013):

Obsahuje základní informace o projektu, aktuální informace o postupu realizace jednotlivých fází projektu, dále veřejnou knihovnu, dotazníková šetření, diskusní fórum, členskou část a kontakty.


Závěrečné výstupy projektu (publikace) ke stažení:

AMSP_Flexicurity_Letak_A4.pdf AMSP_Flexicurity_Letak_A4.pdf (905,65 KB

AMSP_Flexicurity_Metodika_A5.pdf AMSP_Flexicurity_Metodika_A5.pdf (8,71 MB

AMSP_Flexicurity_Legislativni_opatreni_A4.pdf AMSP_Flexicurity_Legislativni_opatreni_A4.pdf (926,56 KB) 


Anglické verze ke stažení:

AMSP_Flexicurity_Letak_A4_ENG.pdf AMSP_Flexicurity_Letak_A4_ENG.pdf (876,20 KB

AMSP_Flexicurity_Metodika_A5_ENG.pdf AMSP_Flexicurity_Metodika_A5_ENG.pdf (7,49 MB

AMSP_Flexicurity_Legislativni_opatreni_A4_ENG.pdf AMSP_Flexicurity_Legislativni_opatreni_A4_ENG.pdf (896,92 KB)

Projekt_Flexi_1.jpg

 

Projekt „Implementace přístupů k flexicurity v malých a středních podnicích (MSP) v podmínkách ČR s využitím zahraniční spolupráce“, registrační číslo CZ.1.04/5.1.01/77.00248, je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.https://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html