Projekt „Maminky, nebojte se podnikání. Ukážeme Vám, jak na to!“

Projekt „Maminky, nebojte se podnikání. Ukážeme Vám, jak na to!“

Cílem projektu realizovaného v rámci OP LZZ ve Výzvě č. 54, kde se AMSP ČR stala partnerem, je prosazování cílených opatření pro plnění principu rovných příležitostí žen a mužů na trhu práce a vytváření podmínek pro soulad rodinného a pracovního života. Konkrétně pak pomoci matkám na rodičovské dovolené, které se nemohou vrátit do svých zaměstnání, aby se pustily do svých projektů a nebyly diskriminovány proti bezdětným konkurentkám ženám, ani mužům.

esf_eu_oplzz___erven__podpora_horizont_CMYK_male.jpg

Cílové skupiny

 • rodič (většinou matka) pečující o děti na rodičovské dovolené – ideálně v posledním roce nebo těsně po skončení a hledající uplatnění
 • regionálně Středočeský kraj – prioritně obce na trase S1 Českých drah-přes Dolní Počernice do Českého Brodu, Kolína nebo Nymburku a dále Praha – Východ. Přijati budou i rodiče, kteří nebudou využívat vlakové nebo jiné MHD spojení, nicméně bez příplatku 1000 Kč.
 • vzdělání nerozhoduje, neboť projekt je postaven tak, že potřebné informace vedle sebe dostane vysokoškolačka pro budoucí řízení cestovní kanceláře jako vyučená kuchařka pro otevření vlastního pekařství.
 • zaměstnanecký status – prioritně půjde o uchazeče o zaměstnání, nicméně i o ty, kteří jsou sice vedeni u původního zaměstnavatele, ale vědí, že při péči o děti se na původní pozici nebudou moci vrátit. Budou přijati i rodiče, které již mají živnostenský list a třeba i podnikají, ale mají pocit, že potřebují doplnit znalosti nebo vstoupit do nové oblasti. 

Projekt má pro zájemce tyto části:

 • 1. KUCHAŘKA NOVÝCH PODNIKATELŮ

Soubor 16 půldenních bloků, díky nimž získá úspěšný absolvent přehled o tom, co podnikání v ČR nyní obnáší a co vše musí udělat, aby začal a vydržel. Např. Živnostenský zákon, Instituce, Typy společností, Daně a finance, Pracovní síla, Práce na PC,  Marketing apod. Celkem 48 hodin výuky na osobu.

 • 2. SPECIALIZOVANÉ KURZY

(A Otevření pobočky, obchodu aj., B Práce na cestách, Práce z domova) Díky těmto úžeji zaměřeným blokům úspěšný absolvent získá podrobné informace o realizaci projektu v dané oblasti. Celkem 24 hodin výuky na osobu.

 • 3. PRAKTICKÁ PŘÍPRAVA

Čtyři pracovní dny se účastníci kurzů budou podílet na praxi u fungujících podnikatelských subjektů ve svém regionu, čímž získají odpovídající pohled na realitu a cenné zkušenosti – realizováno s pomocí partnera ASMP ČR. Celkem 32 hodin výuky na osobu.

 • 4. PODPORA VLASTNÍHO PROJEKTU

Pětiměsíční podpora v rámci přípravy a začátku realizace jejich vlastního projektu. Osobní schůzky s personalistou, podpora lektorů, poradenství finanční, daňové i právní, rady odborníka AMSP.

Unikátní je maximální přizpůsobení projektu cílové skupině (v rovině časové i finanční), ale především zajištění péče o děti v době všech aktivit projektu.

PROJEKT VČETNĚ HLÍDÁNÍ JE PRO ÚČASTNÍKY ZDARMA.

 

Účastníci/ce projektu

 • rodiče na mateřské/rodičovské
 • osoby pečující o osobu blízkou nebo závislého člena rodiny
 • rodiče samoživitelé/ky
 • (začínající) podnikatelé/ky
 • OSVČ

Region – Středočeský kraj

Partner projektu: AMSP ČR

Realizátor projektu: Veselý čertík, o.s.

www.nebojtesepodnikani.cz

Realizace projektu: 1.2.2011 – 28.2.2013

Číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/54.00004

 

 

 https://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html