Projekt „Podnikání jako cesta k seberealizaci matek při péči o děti“

Projekt „Podnikání jako cesta k seberealizaci matek při péči o děti“

Cílem projektu realizovaného v rámci OP LZZ ve Výzvě č. 63, kde se AMSP ČR stala partnerem, je pomoci rodičům na rodičovské dovolené, kteří se nemohou nebo nechtějí vrátit do svých zaměstnání, aby se pustili do svých projektů a nebyli diskriminováni proti bezdětným konkurentkám ženám i mužům. Podnikání je velice vhodným způsobem seberealizace při péči o děti především kvůli časové flexibilitě a svobodě rozhodování.

esf_eu_oplzz___erven__podpora_horizont_CMYK_male.jpg

Cílové skupiny:

  1. Rodiče na rodičovské dovolené – ideálně v posledním roce nebo těsně po ní (do 6ti měsíců po skončení rodičovské dovolené) a hledající uplatnění, ale ještě ne v evidenci úřadu práce.
  2. Bydliště na území hl. města Prahy.
  3. Zatím nepodnikají a chtějí začít. Pokud již máte živnostenský list, kontaktujte nás a domluvíme se individuálně.
  4. Vzdělání nerozhoduje, neboť potřebné informace dostane vysokoškolačka pro budoucí řízení cestovní kanceláře, tak i vyučená kuchařka pro otevření vlastního pekařství.

Projekt má pro zájemce tyto části:

1. OSOBNOSTNÍ DIAGNOSTIKA

Vyplnění dotazníku a následný individuální pohovor s každým účastníkem s cílem najít správný směr jeho budoucího uplatnění.

2. KUCHAŘKA NOVÝCH PODNIKATELŮ

Soubor 16 půldenních bloků, díky nimž získá úspěšný absolvent přehled o tom, co podnikání v ČR nyní obnáší a co vše musí udělat, aby začal a vydržel. Např. Živnostenský zákon, Instituce, Typy společností, Daně a finance, Pracovní síla, Práce na PC,  Marketing apod.

2. SPECIALIZOVANÉ KURZY

A/ Otevření pobočky, obchodu aj.

B/ Práce na cestách, Práce z domova

Díky těmto úžeji zaměřeným blokům úspěšný absolvent získá podrobné informace o realizaci projektu v dané oblasti.

3. PRAKTICKÁ PŘÍPRAVA

Čtyři pracovní dny se účastníci kurzů budou podílet na praxi u fungujících podnikatelských subjektů ve svém regionu, čímž získají odpovídající pohled na realitu a cenné zkušenosti – realizováno s pomocí partnera AMSP ČR.

4. PODPORA VLASTNÍHO PROJEKTU

Pětiměsíční podpora v rámci přípravy a začátku realizace jejich vlastního projektu. Osobní schůzky s personalistou, podpora lektorů, poradenství finanční, daňové i právní, rady odborníka AMSP ČR.

PROJEKT VČETNĚ HLÍDÁNÍ DĚTÍ JE PRO ÚČASTNÍKY ZDARMA.

Účastníci/ce projektu:

  • Rodiče na rodičovské dovolené – ideálně v posledním roce nebo těsně po ní (do 6ti měsíců po skončení rodičovské dovolené) a hledající uplatnění, ale ještě ne v evidenci úřadu práce
  • Bydliště na území hl. města Prahy.
  • Zatím nepodnikají a chtějí začít. Pokud již máte živnostenský list, kontaktujte nás a domluvíme se individuálně.
  • Vzdělání nerozhoduje, neboť potřebné informace dostane vysokoškolačka pro budoucí řízení cestovní kanceláře tak i vyučená kuchařka pro otevření vlastního pekařství.

Region:

Hl.m.Praha

Partner projektu:

AMSP ČR-partnerem projektu se stala Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. Žadatel se spojil s Asociací právě z důvodu odbornosti-Asociace doplní potřebné znalosti a zkušenosti z aktuálního podnikatelského prostředí, právního a institucionálního rámce v ČR. Drahocenné jsou také důvěrné vztahy a kontakty na podnikatele pro zajištění praktické přípravy.

Realizátor projektu:

Veselý čertík, o.s.

http://www.cestakpodnikani.cz

Realizace projektu: 1.6.2011 – 31.5.2013

Číslo projektu: CZ.1.04/2.1.01/63.00002https://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html