Projekt „PODPORA KONKURENCESCHOPNOSTI MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ A ŽIVNOSTNÍKŮ ZLÍNSKÉHO KRAJE“

Projekt „PODPORA KONKURENCESCHOPNOSTI MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ A ŽIVNOSTNÍKŮ ZLÍNSKÉHO KRAJE“

Cílem projektu je přispět ke zvyšování adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti malých a středních podniků prostřednictvím rozšiřování jejich odborných znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců a zaměstnavatelů ve Zlínském kraji.

Projekt „PODPORA KONKURENCESCHOPNOSTI MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ A ŽIVNOSTNÍKŮ ZLÍNSKÉHO KRAJE“ je realizovaný v rámci OP LZZ, výzva č. 23 spolufinancovaný ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu.

Projekt je zaměřen na vzdělávání cílové skupiny v oblasti:

  • Manažerských dovedností
  • Komunikačních dovedností
  • Organizačních dovedností
  • Obchodních dovedností
  • Prodejních dovednosti
  • Finančních znalostí

Do projektu jsou zapojeni zástupci top managementu, středního a nižšího managementu, mistři, personalisté, obchodníci, prodejci, finanční manažeři, asistentky a výrobní dělníci.

Realizace: 8/2009 – 9/2010, v rámci projektu se proškolí celkem 242 účastníků.

V měsíci Listopadu 2009 budou realizovány vzdělávací aktivity v oblastech : Prezentačních dovedností, Vnitrofiremní komunikace a Strategického řízení lidských zdrojů.

V měsíci Prosinci 2009 budou realizovány vzdělávací aktivity v oblastech : Vnitrofiremní komunikace, Plánování lidských zdrojů, Prodejních dovedností, Role mistra při řízení výroby.

V měsíci Lednu 2010 budou realizovány vzdělávací aktivity v oblastech :Komunikačních dovedností a Koučování.

V měsíci Únoru 2010 budou realizovány vzdělávací aktivity v oblastech :Vedení lidí a motivace pracovníků, Řešení konfliktů, Odměňování zaměstnanců, Obchodních dovedností, Pozitivní komunikace a asertivity.

V měsíci Březnu  2010 budou realizovány vzdělávací aktivity v oblastech :Stres managementu a Time managementu, Organizace sekretariátu, Finančního controllingu, Vedení lidí a jejich motivace a Obchodních dovedností.

V měsíci Dubnu  2010 budou realizovány vzdělávací aktivity v oblastech :Vedení lidí a motivace pracovníků, Psychologie prodeje a techniky vyjednávání, Prodejních dovedností.

V měsíci Květnu 2010 budou realizovány vzdělávací aktivity v oblastech :Pracovně právního minima a personální práce mistra, Obchodních dovedností, Finanční analýzy a Budování týmů,týmová spolupráce.

V měsíci Červnu 2010 budou realizovány vzdělávací aktivity v oblastech :Vedení lidí a jejich motivace ,Vzdělávání pracovníků a jejich rozvoj, Motivace pracovníků, Zvládání konfliktní komunikace, Norm.úprava písemností,telefonování, Finanční řízení pro nefinanční manažery.

esf_eu_oplzz.pnghttps://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html