Projekt „SILVER BUSINESS“

Projekt „SILVER BUSINESS“

Cílem projektu je umožnit spolupráci mezi seniory a preseniory, kteří již nechtějí či nemohou vykonávat činnosti na plný úvazek, s malými a středními podniky a start-upy. Tím projekt napomáhá českým firmám nalézt zkušené odborníky a zároveň umožňujeme starším lidem uplatnit své znalosti v prostředí malého podnikání. Projekt dále podporuje vlastní podnikatelské aktivity (pre)seniorů.

Senioři a MSP jsou v rámci projektu vzděláváni v oblastech:

  • Možností vzájemné spolupráce
  • Tvorby živnostenského listu
  • Digitálních kompetencí
  • Příkladů dobré praxe

Číslo projektu: 1

Doba realizace projektu: 1.1.2019 – 31.12.2019

Webové stránky projektu: www.silverbusiness.czhttps://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html