Projekt TAČR ÉTA – Stabilizace a rozvoj MSP ve venkovském prostoru

Projekt TAČR ÉTA – Stabilizace a rozvoj MSP ve venkovském prostoru

Stabilizace a rozvoj MSP ve venkovském prostoru

Období:                               02/2018 – 01/2021

Rozpočet:                           4 441 912 Kč

Účastníci:

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích (koordinátor)
Vysoké učení technické v Brně
Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR
Výzkumný ústav pro podnikání a inovace, z.ú.
Krajské sdružení NS MAS ČR Jihočeského kraje

Technologická agentura České republiky v roce 2018 finančně podpořila projekt „Stabilizace a rozvoj MSP ve venkovském prostoru“ č.  TL01000349. Projekt je zaměřen na řešení současného negativního trendu, kdy dochází k odlivu malých a středních podniků (dále jen „MSP“) z venkova. Problém bude v rámci realizace projektu analyzován a připravena bude certifikovaná metodika a software, které si kladou za cíl tento vývoj zvrátit. Uživateli budou MSP a zainteresované organizace. Cílem metodiky je zpracování akceleračních a inovačních pravidel, metod a postupů jako nástrojů pro zajištění maximální přidané hodnoty.

Malé a střední podniky získají mj. lepší možnost zhodnotit své finanční ukazatele, zvýšit inovační aktivitu, zefektivnit personální řízení a generovat reálnou podnikovou strategii. To vše s cílem posilování konkurenceschopnosti a ekonomické výkonnosti MSP. Zároveň budou aplikovány poznatky z vývoje MSP v Rakousku a Německu.

Zahraniční zkušenosti naznačují, že stávající postup při nastavování podnikové strategie, resp. strategie v oblasti zvyšování konkurenceschopnosti podniku spočívající ve využití metod strategické analýzy, je nezbytný předpoklad pro řešení uvedené problematiky, nikoli však zásadní princip řešení. Ten spočívá v podrobné analýze konkurenčního ringu s následnou analýzou hodnotového řetězce a optimalizací podnikového portfolia. Takto generovaná podniková strategie přinese trvalou efektivitu a udržitelnost podnikatelskému subjektu, současně však vyžaduje řízení finančních toků v podniku, zkvalitnění personální práce, omezení administrativy a legislativy.

Projekt ev. č. TL01000349 je podpořený v rámci programu Éta Technologické agentury České republiky.

www.tacr.cz

Výzkum užitečný pro společnost.https://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html