Projekt „Učením rosteme“

Projekt „Učením rosteme“

Registrační číslo projektu:   CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010861

Doba realizace projektu:             1.5. 2019 – do 31.03.2023

Celková výše projektu:                 29 991 200,00 Kč

 

Příjemcem  je Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR.

Cílovou skupinu tvoří zaměstnanci jednotlivých členských podniků.

  • Členové čerpají dle pravidel de minimis (200 000 EUR, ve třech po sobě jdoucích účetních obdobích) – datum přidělení určuje sdružení dle míry vyčerpání de minimis člena – lze přidělovat i postupně v průběhu 2019-22)

Cílem projektu je  zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.

Zaměstnanci se zapojí do projektu formou vzdělávání v těchto oblastech:

Aktivita Rozsah

(osoba/hodina)

Obecné IT   9 680
Měkké a manažerské dovednosti 37 600
Účetní, ekonomické a právní kurzy   3 280
Jazykové vzdělávání 13 600

 

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a Státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Dokumenty ke stažení:
Info leták k projektu Učením rosteme (002)

 

 https://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html