REPowerEU

REPowerEU

Dne 8. března 2022 Evropská komise představila plán REPowerEU pro cenově dostupnější, bezpečnější a udržitelnější energii. Cílem plánu je učinit EU nezávislou na fosilních palivech dovážených z Ruské federace do roku 2030. Plán obsahuje opatření, jejichž účelem je zamezit zvyšování cen energií a diverzifikovat dodávky zemního plynu prostřednictvím dovozu zkapalněného zemního plynu a plynu z plynovodů od neruských dodavatelů. Komise také navrhuje rychlejší snižování používání fosilních paliv v domácnostech, budovách, průmyslu a energetickém systému posílením energetické účinnosti a zvyšováním podílu energie získávané z obnovitelných zdrojů. Součástí balíčku opatření je také plán Komise předložit do dubna letošního roku legislativní návrh, který by měl zajistit naplnění kapacit zásobníků plynu v celé Unii do 1. října tak, aby EU byla připravena na nadcházející zimní období.

Více informací naleznete zde:
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/ip_22_1511
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/qanda_22_1512

Zdroj: MPO/Evropská komise

 amsp.cz
https://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html