Rok řemesel 2016: První školní den v brněnských Bosonohách

Rok řemesel 2016: První školní den v brněnských Bosonohách

Předseda představenstva AMSP ČR Karel Havlíček dnes zahájil školní rok na jedné z najaktivnějších odborných škol zapojených do Roku řemesel 2016. Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy je v posledních letech právem považována za celorepublikový vzor řemeslné výuky. V rámci Roku řemesel 2016 škola letos otevřela nové vzdělávací centrum pro učně stavebních oborů, výborně připravila další ročník učňovského klání České ručičky a zapojuje se do pomoci základním školám v rámci praktické výuky.

Škola spolupracuje se zaměstnavateli a neúnavně připomínkuje všechny vládní a ministerské návrhy zaměřené na odborné školství a kvalifikace řemeslníků. Pro AMSP ČR je jedním z klíčových spolutvůrců legislativních opatření. Součástí zahájení školního roku bylo pasování žáků prvních ročníků do stavu učňovského. amsp.cz
https://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html