Setkání s investory v rámci projektu Investice do nápadu

Setkání s investory v rámci projektu Investice do nápadu

Dne 17.6.2010 se uskutečnilo první setkání s investory v rámci projektu Investice do nápadu. Toto setkání
organizovala společnost GENTEA know-how ve spolupráci s Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR a
zároveň s Prague Business Clubem. Na setkání byly představeny tři projekty z různých oborů. Všechny se
vyznačovaly svou unikátností produktu a vysokou ambiciózností. Jeden byl z oblasti výroby sportovních potřeb,
druhý z oblasti podnikových softwarových aplikací a třetí z oblasti gastronomie spojené s netradičním
využitím volného času. Mítinku se zúčastnilo 10 investorů. V současné době se vedou jednání o potenciální
realizaci dvou ze tří projektů.

Manažerka projektu, Adéla Humlová uvedla. „Setkání proběhlo ve velmi tvůrčí atmosféře. Bylo příjemné vidět, jak se
zkušení podnikatelé nesnaží účastníky projektu „vykoupat“ v jejich neznalosti. Naopak. Svými připomínkami a
podněty předávali prezentujícím cenné zkušenosti, které, jak se ukázalo, byly velmi inspirativní i pro ostatní
investory. Tento pilotní projekt byl rozhodně zajímavou a důležitou zkušeností i pro nás. Získali jsme představu o
oblasti zájmu jednotlivých investorů a tomu chceme přizpůsobit i další setkání. Projekt Investice do nápadu tedy
poběží kontinuálně. Jednotlivá setkání budou pravděpodobně v užším kruhu, ale zaměřena na oblasti se společným
jmenovatelem. Tím může být například obor, nebo výše vstupní investice. Nově budeme projekt více orientovat i na
firmy, které se rozhodnou pro vstup strategického partnera. Jak jsme zjistili, pro mnoho investorů je „zmapované
území“ zajímavější, než start-up bez zkušenosti s odezvou na trhu.“

Projekt Investice do nápadu je tedy otevřený všem začínajícím nebo i zkušeným podnikatelům. Jeho účastníci mohou
využít poradenských služeb firmy GENTEA, která je na setkání s investory připraví. Svou účastí v projektu tak mohou
získat příležitost spolupráce s partnerem, který jejich potenciál doplní kapitálem, výrobní či obchodní kapacitou,
nebo know-how.amsp.cz
https://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html