Stanovisko AMSP ČR k zavedení 20 milionových kaucí pro distributory pohonných hmot

Stanovisko AMSP ČR k zavedení 20 milionových kaucí pro distributory pohonných hmot

Od října 2013 vstoupila v platnost kontroverzní novela zákona 311/2006 o pohonných hmotách zavádějící celoplošné kauce pro distributory, a to ve výši 20 milionů Kč. Kauce deponovaná po celou dobu podnikání v takto nadstandardní výši není obvyklá v žádné ze zemí EU. Důsledkem může být rychlá likvidace i dlouhodobě poctivých menších firem, což je z hlediska rozvoje regionů, jakož i z hlediska sociálního nepřijatelné.

Segment obchodu s pohonnými hmotami je značně zatížen daňovými úniky a podvody, což má nepříznivý vliv na podnikatelské prostředí obecně. Efektivní zásah vedoucí ke kultivaci prostředí tak samozřejmě vítáme. Za problematickou však považujeme zejména výši a časovou neomezenost kauce, předpokládáme-li podnikání jako činnost na dobu nikoli určitou. Zavedení nepřiměřené kauce pro firmy dlouhodobě bezproblémově fungující a odvádějící daně, je navíc společensky sporné.
 

Vzhledem k tomu, že se stát neumí vypořádat s podvodnou praxí bílých koní systémově, zavedení kauce je řešením, které skutečně může efekt částečně přinést. Kauci při vstupu nového hráče do odvětví tak lze považovat za logickou. Jde ovšem o velký zásah do podnikání a v tom případě je nutno diferencovat.

 

AMSP ČR v průběhu připomínkového řízení k novele navrhovala pouze dočasně deponovanou kauci při vstupu do odvětví, která bude po získání historie poctivého podnikání vrácena. Na historicky poctivé firmy, které již v oboru prokazatelně bezproblémově fungují, by se kauce nevztahovala. Jde o čistý model s využitím podstaty kauce, a to k zabránění daňovým únikům ze strany účelově založených firem pro realizaci několika rychlých obchodů bez úmyslu zaplatit daně a zmizení z trhu.

 

Stanoviska a materiály AMSP ČR jsou součástí podkladů předložené ústavní stížnosti k této problematice.

 

 

AMSP ČR, 3.10.2013

Ing. Pavla Břečková, Ph.D., členka představenstva AMSP ČRhttps://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html
X