Uznávání kvalifikace zůstává jednou z největších bariér na vnitřním trhu

Uznávání kvalifikace zůstává jednou z největších bariér na vnitřním trhu

Aktuálním tématem i v současné složité ekonomické situaci zůstává možnost uplatnění na zahraničních trzích a otázky s
tím související, a to zejména problematika uznávání odborné kvalifikace a související formality, které musí
podnikatel expandující za hranice ČR, ale i občan ucházející se o práci v zahraničí, podstoupit. V roce 2008 tyto
případy tvořily téměř čtvrtinu všech SOLVIT případů, přičemž došlo k jejich meziročnímu nárůstu o 47%.

Evropská unie podnikla již celou řadu kroků, aby proces uznávání odborné kvalifikace maximálně ulehčila a
zjednodušila tak volný pohyb osob na vnitřním trhu. Výsledkem její snahy je směrnice 2005/36/ES, o uznávání odborných
kvalifikací. Bohužel v členských státech EU stále přetrvávají zásadní rozdíly v míře regulace a požadavcích na
kvalifikace a samotný proces uznávání rovnocennosti kvalifikace je často velmi zdlouhavý a komplikovaný. Uznávání
kvalifikace tak zůstává jednou z největších bariér na vnitřním trhu. V roce 2008 tyto případy tvořily téměř čtvrtinu
všech SOLVIT případů, přičemž došlo k jejich meziročnímu nárůstu o 47%.

 

SOLVIT – síť center po celém světě poskytující poradenství při překážkách vstupu na zahraničních trhy a nedodržování
evropské legislativy. SOLVIT je neformální systém, na který se můžete obracet jakýmkoli Vám dostupným způsobem —
telefonicky, e—mailem, faxem, dopisem, můžete rovněž vyplnit svoji stížnost on—line nebo přijít osobně. Řešení Vašeho
problému můžete napomoci tím, že nám poskytnete spolu se stručným shrnutím případu také veškerou důležitou
korespondenci, dokumenty nebo podpůrné doklady. Žádné dokumenty nemusí být originály ani ověřené kopie, plně postačí
obyčejné kopie. Pokud se rozhodnete vyplnit stížnost on—line,
ujistěte se, že Váš problém může řešit a nejde o oblast, která je z působnosti systému SOLVIT vyjmuta. Svou stížnost
můžete zaslat e—mailem (solvit@mpo_cz) nebo SOLVIT kontaktovat telefonicky na čísle 224 221 701,
případně faxem na čísle 224 853 079. K dispozici je Vám rovněž formulář stížnosti. Navštívit kancelář SOLVIT můžete
kterýkoli všední den od 8 do 16 hod. na adrese Politických vězňů 20, Praha 1. Pro korespondenci použijte následující
poštovní adresu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, SOLVIT centrum pro Českou republiku, Na Františku 32, 110 15 Praha
1.

 https://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html