V Česku podniká rekordní počet lidí

V Česku podniká rekordní počet lidí

Stojí za rozmachem podnikání švarcsystém? Ani v prvním pololetí roku 2010 se nezastavil rostoucí trend v oblasti
počtu podnikatelů. Jejich množství se od začátku roku zvýšilo o více než 60 000 a v Česku tak v současnosti podniká
již skoro dva a čtvrt milionu občanů. Zájem o podnikání navíc roste i mezi cizinci, kterých též se živnostenským
oprávněním přibývá. Zdroj: Podnikatel.cz

Více informací včetně komentáře AMSP ČR zdehttps://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html