V sobotu návrh AMSP ČR na MPO, v pondělí zveřejněno konkrétní opatření (koronavir)

V sobotu návrh AMSP ČR na MPO, v pondělí zveřejněno konkrétní opatření (koronavir)

AMSP ČR vítá konkrétní pomoc vlády podnikatelům, která vychází z našich podnětů zaslaných v sobotu 7. 3. 2020.

Vláda včera (9. 3. 2020) schválila národní program Úvěr COVID. Připravili ho Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) a Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB). Má za cíl usnadnit přístup malým a středním podnikatelům k provoznímu financování, jejichž ekonomické aktivity jsou omezeny v důsledku výskytu koronavirové infekce a souvisejících preventivních opatření.

Program Úvěr COVID přináší malým a středním podnikům podporu ve formě zvýhodněných úvěrů ve výši 500 tis. až 15 mil. Kč s nulovou úrokovou sazbou. Úvěry jsou poskytovány až do výše 90 % způsobilých výdajů, se splatností 2 roky včetně možnosti odloženého splácení až na dobu až 12 měsíců. Úvěr může být použit například na pořízení drobného hmotného nebo nehmotného majetku, pořízení a financování zásob nebo další provozní náklady a výdaje. S vyřízením a poskytnutím úvěru a ani jeho případným předčasným splacením nejsou spojeny žádné poplatky. Žádosti lze podávat na pobočky ČMZRB od 1. dubna 2020.

Více informací zde:
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/bezurocne-financovani-pro-podnikatele-zasazene-infekci-koronaviru-schvalila-vlada–253333/

 

K dalším návrhům AMSP ČR patří:

  • Kompenzace mezd a odvodů prvních 14 dnů nemoci;
  • Vstřícnější postoj bank při neplnění úvěrových podmínek (splátek) z důvodu karantény či výpadkům dodávek, které ohrozí výrobu;
  • Odklad plateb DPH;
  • Odklad plateb na energie, plyn apod., zejména OSVČ.

Podnikatelé rozumí situaci a nežádají kompenzaci ztrát zisku, ale chtějí kompenzaci a úlevu v mimořádných nezaviněných nákladech spojených s naprosto mimořádnou situací tak, aby přežili a mohli opět rychle pokračovat v podnikání, vytváření hodnot, poskytováním práce zaměstnancům a placením daní státu.

AMSP ČR si váží skutečnosti, že byla přizvána 9.3.2020 večer k jednání na Úřadu vlády společně s kolegy ze SP ČR, HK ČR, KZPS a ČMKOS k připravovaným dalším opatřením.

 https://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html
X