Vliv Německa na tuzemskou ekonomiku roste

Vliv Německa na tuzemskou ekonomiku roste

Německo dominuje v mezinárodním obchodu českých firem. Od roku 2010 se zvýšil export našich podniků do Německa o více jak 50 %, import vzrostl za stejné období dokonce o 60 %. Téměř třetina našich vývozů přitom směřuje pouze do Bavorska.  Necelé čtyři tisíce německých investorů drží rovněž největší podíl zahraničního kapitálu v ČR, který je od dob samostatné České republiky již na hodnotě 21,9 %. Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) a Komerční banka předkládají u příležitosti návštěvy německé kancléřky Angely Merkelové aktuální analýzu obchodních a investičních aktivit mezi ČR a Německem.
 

ČRAnalýza ukazuje, že Německo je s podílem 32,3 % nejvýznamnější exportní destinací tuzemských podniků. Růst exportů do Německa vzrostl mezi roky 2010-2015 o více jak 50 %, v posledním kalendářním roce (2015) roste vývoz do Německa 8,6 %, což je více, než je průměrná  míra exportu (7,5 %). Potvrzuje se tak trend z roku 2014, kdy export do Německa rostl rekordním tempem 16,8 %  a kdy rovněž překonal průměrný růst, který byl 13 %.

Německo je rovněž nejvýznamnějším obchodním partnerem z pohledu tvorby přidané hodnoty exportérů, přičemž dosahuje 19 % z celkové přidané hodnoty, tvořené našimi vývozci.

Hlavní položkou tuzemského exportu do Německa jsou automobily a příslušenství pro automobilový průmysl, které v součtu tvoří 19,7 %, následují vývozy přístrojů na bázi výpočetní techniky a produkty nábytkářského průmyslu.

Poměrně složitě se odhaduje, kolik exportů mířících do Německa ve skutečnosti nekončí u našich sousedů, ale jsou považovány za reexport. Analýza ukazuje, že pouze do Číny činí reexporty přes Německo 52 miliard korun, což je více, než je tuzemský přímý export do Číny (45 miliard korun).

Německo je dlouhodobě největším obchodním partnerem i s ohledem na importy, a to s podílem 26 %, čímž převyšuje druhou v pořadí Čínu téměř dvojnásobně. V období 2010-2015 vzrostl import z Německa dokonce o 60 %. V posledním kalendářním roce růst importů z Německa (8,4 %) kopíruje celkovou míru růstu importů (8,6 %). Podobně jako u vývozu dominují i v dovozech položky automobilů a jejich příslušenství (13,6 %), následuje výpočetní technika a chemie.

Rozhodujícím obchodním partnerem ze spolkových zemí je Bavorsko, kam směřuje 29,2 % z celkového exportu do Německa a odkud naopak dovážíme 16,4 % všech německých produktů. Dalšími klíčovými destinacemi pro vývoz a dovoz jsou Bádensko-Virtembersko aSeverní Porýní-Vestfálsko.

Podíl služeb z celkové bilance tuzemských firem do Německa činí 10 % z celkového exportu 11 % z celkového importu, nejvýznamnějšími položkami jsou cestovní rucha doprava.

Celkově 21,9 % ze všech mezinárodních investic v ČR od roku 1993 činí z Německa největšího investora, přičemž je v ČR v současnosti odhadováno 3500-4000 podniků s německou účastí. Hlavním zájmem německých investorů je automobilový segment, obchod, finanční služby a výroba elektrických přístrojů. V Německu je naopak přibližně 150 podniků s více jak padesátiprocentní účastí českých firem, které mají alespoň tři pracovníky.

Předseda AMSP ČR Karel Havlíček k tomu dodává: „Mít za souseda nejvýkonnější evropskou zemi je nejen obchodní a investiční příležitostí, ale rovněž velkou motivací. Jsme technicky orientovanou ekonomikou a německá filosofie byznysu, která je založená na perfekcionismu a technické spolehlivosti, nám vyhovuje. Podobně to vnímají i německé podniky, které nás považují za nejdůležitější výrobní základnu ve svém okolí. Zajímavé je rovněž sledovat vývoj vzájemných vztahů. Zpočátku byl hlavní požadavek Němců na spolehlivost dodávek, později to bylo o udržitelné kvalitě, nyní roste tlak na schopnost přizpůsobit se v digitalizaci procesů. Díky požadavkům našeho souseda na vzájemný obchod se tak začínáme stávat jedním z nejvýznamnějších nositelů průmyslu 4.0.“

Tiskovou zprávu ke stažení naleznete zde:
TZ_2016_24_08_Analyza_CR_Nemecko.doc TZ_2016_24_08_Analyza_CR_Nemecko.doc (114,00 KB)

Analýza ke stažení zde:
Analyza_obchodnich_a_investicnich_aktivit_mezi_CR_a_Nemeckem_AMSP_CR_2016.pdf Analyza_obchodnich_a_investicnich_aktivit_mezi_CR_a_Nemeckem_AMSP_CR_2016.pdf (489,60 KB)



https://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html