Výdajové paušály pro rok 2010

Výdajové paušály pro rok 2010

V rámci úsporných opatření, která mají snížit schodek státního rozpočtu, bylo schváleno i snížení
výdajových paušálů na rok 2010. Nepříjemná změna se ale nedotkne všech poplatníků.

Změna zákona o daních z příjmů

Změna se týká osvobození naturálních plnění a náhrad výdajů představitelům státní moci a některých státních
orgánů, soudcům a poslancům Evropského parlamentu.

 

Během léta byly novelizovány tzv. výdajové paušály pro živnostníky a ostatní podnikající osoby, a to na 80 %
pro příjmy ze živností řemeslných a na 60 % u ostatních příjmů. Návrh novely ponechává 80% paušál pro příjmy ze
zemědělské výroby a příjmy ze živností řemeslných. U ostatních živností snižuje procento na 60 % a na 40 % u
svobodných povolání.

 

Nově nastavené výdajové paušály se použijí až pro zdaňovací období 2010.

  

 

Činnost  Výdajový paušál 2008  Výdajový paušál 2009  Výdajový paušál 2010 
(% z příjmů)  (% z příjmů)  (% z příjmů) 
§ 7 odst. 1 písm. a)  80% 80% 80%
příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství 
§ 7 odst. 1 písm. b)  60% 80% 80%
příjmy ze živností řemeslných 
§ 7 odst. 1 písm. b)  50% 60% 60%
příjmy ze živnosti kromě živností řemeslných 
§ 7 odst. 1 písm. c)  40% 60% 40%
příjmy z jiného podnikání podle zvláštních předpisů 
§ 7 odst. 2 písm. a)  40% 60% 40%
příjmy z užití nebo poskytnutí práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, autorských práv včetně
práv příbuzných právu autorskému, a to včetně příjmů z vydávání, rozmnožování a rozšiřování literárních a
jiných děl vlastním nákladem s výjimkou příjmů zdaněných srážkovou daní podle § 7 odst. 6 
§ 7 odst. 2 písm. b)  40% 60% 40%
příjmy z výkonu nezávislého povolání, které není živností ani podnikáním podle zvláštních předpisů 
§ 7 odst. 2 písm. c)  40% 60% 40%
příjmy znalce, tlumočníka, zprostředkovatele kolektivních sporů, zprostředkovatele kolektivních a hromadných
smluv podle autorského zákona, rozhodce za činnost podle zvláštních právních předpisů 
§ 7 odst. 2 písm. d)  40% 60% 40%
příjmy z činnosti insolvenčního správce, včetně příjmů z činnosti předběžného insolvenčního správce, zástupce
insolvenčního správce, odděleného insolvenčního správce a zvláštního insolvenčního správce, které nejsou
živností ani podnikáním podle zvláštního právního předpisu 

 

 

Pro daňové povinnosti u daně z příjmů za zdaňovací období předcházející dni nabytí účinnosti tohoto
zákona, a pro zdaňovací období, které započalo v roce 2009, se použije zákon o daních z příjmů
v dosavadním znění.

 

Úsporný balíček se ale dotkl nejenom daní z příjmů, ale zasáhl např. také do DPH,
kde zvyšuje obě sazby, tedy z 19 % na 20 % a z 9 % na 10 %.

Zdroj: Verlag Dashöferhttps://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html
X