Vyjádření AMSP ČR k navracení sociálního pojištění, které požadují firmy díky chybě v zákoně

Vyjádření AMSP ČR k navracení sociálního pojištění, které požadují firmy díky chybě v zákoně

Vzhledem k závažnosti celého problému čeká AMSP ČR na rozhodnutí správního soudu. V případě jeho rozhodnutí, že stát
/parlament/ udělal chybu, budeme stát na straně svých členů a požadovat jejich vrácení.

V případě, že by totiž takovou podobnou, závažnou chybu udělal někdo v soukromé sféře, bude tvrdě vyžadována jeho
osobní odpovědnost. Předpokládáme případné vyvození politické odpovědnosti. V případě dotazů členů
doporučujeme v současné době posečkat s tím, že není nutné se žádostí na vrácení spěchat. Co se týká návrhu
ministerstva, že pokud by sociální pojištění muselo firmám vrátit, je možné, že by zavedlo nějakou speciální daň či
zvýšilo pojištění uvádíme, že v tomto případě nemůžeme očekávat nic jiného. Její zavedení ale bude poměrně
složité, a to vzhledem k současné hospodářské situaci. Prudké zvýšení odvodů na sociální pojištění by
zvedlo, již tak vysokou cenu práce a její důsledky jsou všem jasné.https://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html