Výsledky průzkumu – Zkušenosti podnikatelů a firem s exportem zboží do zahraničí

Výsledky průzkumu – Zkušenosti podnikatelů a firem s exportem zboží do zahraničí

AMSP ČR zveřejňuje další z řady průzkumů, který se tentokrát uskutečnil za laskavé podpory HSBC bank. Toto šetření v některých otázkách navazuje na průzkum č. 2 AMSP ČR k podpoře exportu malých a středních podniků – viz sekce „Nepřehlédněte“ vpravo. I další nezávislé průzkumy potvrzují fakta zveřejněná ze strany AMSP ČR již v roce 2009, že státní podpora exportérů pokulhává a při tvorbě Exportní strategie ČR na roky 2011-2015 a výběru prioritních zemí se nepřihlíží k potřebám malých a středních podniků. Prostor pro zlepšení v některých oblastech však je i na straně firem.  

Metodologie

  • Cílová skupina: Respondenti – ředitelé či vedoucí exportního/obchodního oddělení a živnostníci (n=500)
  • Výzkumná metoda: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing) Dotazování prostřednictvím telefonického rozhovoru
  • Datum sběru dat: 2.8.-9.8.2010


Realizaci sběru a analýzu dat provedla agentura ASPECTIO, a. s.

 

Výsledky průzkumu HSBC bank Výsledky průzkumu HSBC bank (958,65 KB)https://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html
X