Vyšší výdajové paušály již za rok 2009

Vyšší výdajové paušály již za rok 2009

14. srpna 2009 prezident podepsal novelu zákona o daních z příjmů, která zajistí nižší daně pro poplatníky,
kteří používají určení výdajů procentem z příjmů, tzv. výdajové paušály.Již za zdaňovací období
roku 2009 tak mnozí živnostníci mohou počítat s nižšími daněmi. Např. řemeslník s ročními příjmy
400 000 Kč ušetří na dani 12 000 Kč.

Výdajové paušály podle činností:

Činnost

Výdajový paušál
2008
(% z příjmů)

Výdajový paušál
2009
(% z příjmů)

§ 7 odst. 1 písm. a)
příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství

80 %

80 %

§ 7 odst. 1 písm. b)
příjmy ze živností řemeslných

60 %

80 %

§ 7 odst. 1 písm. b)
příjmy ze živnosti kromě živností řemeslných

50 %

60 %

§ 7 odst. 1 písm. c)
příjmy z jiného podnikání podle zvláštních předpisů

40 %

60 %

§ 7 odst. 2 písm. a)
příjmy z užití nebo poskytnutí práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, autorských práv včetně
práv příbuzných právu autorskému, a to včetně příjmů z vydávání, rozmnožování a rozšiřování literárních a
jiných děl vlastním nákladem s výjimkou příjmů zdaněných srážkovou daní podle § 7 odst. 6

40 %

60 %

§ 7 odst. 2 písm. b)
příjmy z výkonu nezávislého povolání, které není živností ani podnikáním podle zvláštních předpisů

40 %

60 %

§ 7 odst. 2 písm. c)
příjmy znalce, tlumočníka, zprostředkovatele kolektivních sporů, zprostředkovatele kolektivních a hromadných
smluv podle autorského zákona, rozhodce za činnost podle zvláštních právních předpisů

40 %

60 %

§ 7 odst. 2 písm. d)
příjmy z činnosti insolvenčního správce, včetně příjmů z činnosti předběžného insolvenčního správce, zástupce
insolvenčního správce, odděleného insolvenčního správce a zvláštního insolvenčního správce, které nejsou
živností ani podnikáním podle zvláštního právního předpisu

40 %

60 %https://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html
X