„Zajištění pohledávek a předcházení vzniku nedobytných pohledávek“

„Zajištění pohledávek a předcházení vzniku nedobytných pohledávek“

Ve spolupráci s DC GROUP si Vás dovolujeme pozvat na vzdělávací seminář „Zajištění pohledávek a předcházení
vzniku nedobytných pohledávek“, který se uskuteční 25. listopadu 2009, 9:00 – 17:00 hodin, INSTITUT
INPRO, a.s., Samcova 1, Praha 1.  

Cíl semináře

Seznámit účastníky se základy obchodního práva, s akcentem na oblast zajištění a vymáhání pohledávek z
obchodního styku v praxi
. Poukázat na možnosti, jak zmírnit rizika spojená
s tím, že obchodní partneři nebudou plnit své závazky,
jejich vhodným zajištěním a jak dlužné
pohledávky následně vymáhat  mimosoudním,  soudním a rozhodčím řízením.  Kombinací ekonomického a
právního pohledu získáte  skutečně komplexní informační servis pro zajištění a vymáhání
pohledávek v praxi.

Cena semináře

Pro členy AMSP ČR zdarma. Pro ostatní zájemce 1.000,- Kč – cena bez DPH. V ceně jsou zahrnuty
studijní materiály, CD, občerstvení. V ceně je i teplý oběd na závěr semináře.

Uzávěrka přihlášek 24. listopadu 2009.

Pozvánka Pozvánka (113,00 KB)

 https://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html