ZÁVĚREČNÁ STUDIE MEZINÁRODNÍHO PROJEKTU V4: VLIV DIGITALIZACE, TECHNOLOGICKÉ INOVACE A ROBOTIZACE NA OBLAST STAVEBNÍHO PRŮMYSLU VE ZVYŠOVÁNÍ EFEKTIVITY, PŘEDEVŠÍM V SEKTORU MSP

ZÁVĚREČNÁ STUDIE MEZINÁRODNÍHO PROJEKTU V4: VLIV DIGITALIZACE, TECHNOLOGICKÉ INOVACE A ROBOTIZACE NA OBLAST STAVEBNÍHO PRŮMYSLU VE ZVYŠOVÁNÍ EFEKTIVITY, PŘEDEVŠÍM V SEKTORU MSP

Národní asociace průmyslových sdružení (Ipartestületek Országos Szövetsége, IPOSZ) realizuje již svůj čtvrtý projekt s podporou Mezinárodního visegrádského fondu. To, že se asociaci podařilo získat tolik grantů, lze přičíst skutečnosti, že vlády států V4 se zajímají o názor organizací MSP na důležité hospodářské otázky. Roli hrálo jistě i to, že organizace krajin V4 již po desetiletí udržují efektivně fungující odborné a přátelské vztahy, a významné západoevropské řemeslné organizace byly také vždy ochotné účastnit se takových projektů. Jde v první řadě o organizace, zastupující a poskytující služby v převážné většině mikro a malým podnikům. Na projektu se zúčastnili následující organizace:

  • Rakousko – WIFI Österreich;
  • Česko – Association of Small and Medium-sized Enterprises and Crafts of the Czech Republic – Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR);
  • Polsko – Malopolska Chamber of Craft and Entrepreneurship in Krakow, (MIRiP);
  • Maďarsko – Hungarian Association of Craftsmen’s Corporations (IPOSZ);
  • Itálie –  Confartigianato Imprese Bergamo;
  • Slovensko – Slovak Craft Industry Federation (SŽZ);
  • Konfederace Evropských stavitelů – European Builders Confederation, (EBC) jakož i Ministerstvo pro inovace a technologie a Ministerstvo zahraničního obchodu a zahraničních věcí Maďarska.

 

PROJEKT JE FINANCOVÁN Z MEZINÁRODNÍHO VISEGRÁDSKÉHO FONDU.

Závěrečná zpráva ke stažení:
Publikace V4 Project study CZX