Záznam a sestřih z konference: „ESG a nefinanční reporting – hrozba nebo příležitost pro MSP?“ (RUP 2023)

Záznam a sestřih z konference: „ESG a nefinanční reporting – hrozba nebo příležitost pro MSP?“ (RUP 2023)

Dovolujeme si vás informovat o zveřejnění záznamu a sestřihu z konference, která byla zaměřená na téma 2. Q „ESG a nefinanční reporting – hrozba nebo příležitost pro MSP?“ Konference se konala v rámci projektu Rok udržení podnikání 2023.

 Zkratka ESG v podnikovém kontextu znamená „Environmental, Social and Corporate Governance“.
– Jaký bude mít vliv nefinanční reporting na fungování malých a středních podniků?
– Co se za tím vším opravdu skrývá?
– Máme panikařit?
– A proč to řešit už teď?

0:01:16 – Zahájení: Josef Jaroš, předseda představenstva AMSP ČR a Eva Svobodová, členka představenstva a generální ředitelka AMSP ČR


0:10:38 – Představení výsledků unikátního průzkumu o názorech MSP k ESG a udržitelnosti a hlavní panelová diskuse Moderuje Eva Svobodová, členka představenstva a generální ředitelka AMSP ČR. Účastníci diskuse: Jan Vanýsek, obchodní ředitel, KB Advisory Zuzana Holá, ředitelka komunikace a udržitelnosti Vodafone Olga Kaizar, partner, Deloitte Legal Laura Mitroliosová, jednatelka a CEO, Cira Advisory BLOK E – Enviromental


1:28:46 – Udržitelnost ve Škoda Auto – Branislav Schvarc, projektový koordinátor eMobilita na trhu CZ, Škoda Auto – nebyl udělen souhlas se sdílením


1:29:42 – Dopady opatření v energetice na uhlíkovou stopu společnosti Jan Vanýsek, obchodní ředitel v KB Advisory


1:45:47 – Panelová diskuse: zaměřeno na E jako Environment Moderuje Laura Mitroliosová, jednatelka a CEO, Cira Advisory. Účastníci diskuse: Dan Heuer, CEO, Fair Venture a Impact Metrics Karel Kotoun, spoluzakladatel, Green0meter Veronika Doubnerová, konzultantka udržitelnosti / ESG BLOK S – Social


2:29:35 – Sociální aspekty v ESG reportingu Vodafone Zuzana Holá, ředitelka komunikace a udržitelnosti Vodafone


2:49:38 – Panelová diskuse: zaměřeno na S jako Social Moderuje Eva Svobodová, členka představenstva a generální ředitelka AMSP ČR. Účastníci diskuse: Zuzana Holá, ředitelka komunikace a udržitelnosti Vodafone Ivan Lukáš, ESG ambasador a vedoucí programu (Proměna podnikání), Glopolis Marie Zemanová, partner, COM.SE Consulting Martina Kusynová, Account manager, merXu


3:22:51 – Udržitelnost v praxi podle pilířů ESG Petra Doubková, jednatelka, EcoHaus BLOK G – Governance


3:34:04 – Panelová diskuse: zaměřeno na G jako Governance Moderuje Laura Mitroliosová, jednatelka a CEO, Cira Advisory. Účastníci diskuse: Olga Kaizar, partner, Deloitte Legal Jana Nejedlá, projektová manažerka, 201 consulting Marek Procházka, partner, PRK Partners Ondřej Veselovský, Global Transformation Services ESG Lead CZ & SK, CRIF – Czech Credit Bureau


 

Záznam z konference naleznete na našem YouTube ZDE:

 

 

Sestřih z konference naleznete na našem YouTube ZDE:amsp.cz
https://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html