Záznam z webináře: „DPH při pořízení a dodání zboží z a do EU a třetích zemí“

Záznam z webináře: „DPH při pořízení a dodání zboží z a do EU a třetích zemí“

Rádi bychom Vás jménem Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR informovali o možnosti zhlédnutí záznamu z webináře na téma: „DPH při pořízení a dodání zboží z a do EU a třetích zemí“. Webinář byl realizován ve spolupráci se společností EKP Advisory, s.r.o., která je členem AMSP ČR


UPOZORNĚNÍ:
Video bude zveřejněno pouze do 7. 7. 2023, poté bude staženo.


 
Přednášející:
  • Jan Kotala, daňový poradce a jednatel, EKP Advisory
  • Anh Duc Nguyen, daňový poradce, EKP Advisory

 

Během webináře se proberou následující oblasti:

  • Právní předpisy upravující problematiku pořízení a dodání zboží ze zahraničí
  • Zákon o DPH a ustanovení související s pořízením a dodáním zboží ze, resp. do zahraničí
  • Jednotlivá plnění při přeshraničních transakcích
  • Speciální případy

 

V rámci jednotlivých plnění bude probíráno, jak jsou plnění řešena dle zákona o DPH, jaké registrační povinnosti musí daňový subjekt plnit, jakým způsobem plnění vykazovat v daňových formulářích či jaké kontrolní postupy jsou doporučovány při prokazování pořízení či dodání zboží.

 

Záznam z webináře naleznete na našem YouTube ZDE:

 amsp.cz
https://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html