Známe vítěze soutěže Ambasador kvality České republiky za rok 2021

Známe vítěze soutěže Ambasador kvality České republiky za rok 2021

Česká společnost pro jakost, z.s. (ČSJ) každoročně uděluje tituly Ambasador kvality České republiky. Vyhlášení výsledků 4. ročníku soutěže proběhlo dne 1. 12. 2021.  Novinkou je rovněž partnerství soutěže Ambasador kvality, které ČSJ uzavřela s Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR. Česká společnost pro jakost, z.s. je členem AMSP ČR.

Vítězem Ocenění Ambasador kvality ČR v podnikatelském sektoru se stala společnost Kaufland Česká republika v.o.s., ve veřejném sektoru ocenění získalo město Hranice, Městský úřad Hranice.

Česká společnost pro jakost je uznávaným vzdělávacím centrem a autoritou v oblasti systémů managementu. Jejím posláním je mimo jiné oceňovat organizace za šíření a implementaci kvality. ČSJ tak každoročně uděluje tituly Ambasador kvality ČR, Manažer kvality roku, CSR Guru, Cenu za návrat do života, Cenu Františka Egermayera či Cenu Anežky Žaludové (přehled vítězů níže).

Cena je určená organizacím bez rozdílu velikosti a sektoru, které nejen nadstandardně dbají o zajištění kvality svých produktů a služeb, ale které se navíc chovají odpovědně a aktivně napomáhají šíření a propagaci kvality.

Tradičně jsou ceny slavnostně předávány během Dnů kvality, které letos připadají na 1. a 2. 12. 2021, konají se však online kvůli epidemiologické situaci. Předávání cen tak uskuteční až v dubnu roku 2022.

Přehled udělených ocenění:

 

Cena za návrat do života
Cenu získala obecně prospěšná společnost Centrum Paraple o.p.s. Centrum pomáhá lidem ochrnutým po poškození míchy následkem úrazu nebo onemocnění v průběhu života a jejich rodinám.


Personální ocenění:

 

Manažer kvality roku
Manažerem kvality pro rok 2021 se stal Petr Baudyš, ředitel kvality ve společnosti Penny Market s.r.o. Petr Baudyš působí v oblasti kvality a bezpečnosti potravin více než 30 let. Ve společnosti Penny Market odpovídá za oblast kvality a udržitelnosti.

Cena Anežky Žaludové
Držitelem ceny byl vyhlášen Stanislav Křeček, lektor České společnosti pro jakost, garant licenčních kurzů a překladatel. Stanislav Křeček aktivně přispívá k šíření povědomí o kvalitě mimo jiné tím, že rovněž vystupuje na odborných konferencích zaměřených na nástroje managementu kvality v dodavatelském řetězci automobilového průmyslu.

CSR Guru
Cenu získal Jiří Černý, generální ředitel družstva Ergotep. Významně podporuje sociální podnikání, zasazuje se o vytváření pracovních podmínek pro lidi se zdravotním postižením, dlouhodobě se snaží o zkvalitnění života těchto členů společnosti a bourá stereotypy a bariéry v oblasti jejich zaměstnávání. Z rodinné firmy vybudoval sociální podnik, jenž zaměstnává přes 300 lidí, z toho 85 % osob se zdravotním postižením.

Cena Františka Egermayera
Cena je udělována studentům, kteří píší svoje odborné práce v oblasti kvality a systémů řízení, systémů ochrany životního prostředí, systémů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci i v oblasti společenské odpovědnosti a udržitelného rozvoje.


Vítězi kategorií se stali:

 

Kategorie Odborné práce na středních a vysokých školách:

Poster
Kolektiv studentů (D. Barták, A. Krajbichová, P. Petrová, L. Somolíková) z Technické univerzity v Liberci za práci na téma Rizika a příležitosti on-line výuky očima studenta pod vedením Ing. Evy Šírové, Ph. D.

Semestrální práce
Kolektiv studentů (A. Babková, J. Bendák, M. Kotek, A. Zelenková) z Technické univerzity v Liberci za práci na téma Nutné podmínky pro zajištění kvality on-line výuky na školách pod vedením Ing. Evy Šírové, Ph. D.

Podcast
Kolektiv studentů (Z. Pavlasová, A. Franzová, M. Kozel, A. Rosůlková) z Technické univerzity v Liberci za práci na téma Rizika a příležitosti on-line výuky očima studenta pod vedením Ing. Evy Šírové, Ph.D.

Kategorie Bakalářská práce
Václav Nechyba z Vysoké školy ekonomické v Praze za práci na téma Optimalizace vybraného výrobního procesu potravinářského podniku Mléko s.r.o. Vedoucím práce byla Ing. Hana Svobodová, Ph.D.

Kategorie Diplomová práce
Petr Bartík z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně za práci Zefektivnění procesu PPAP v automotive společnosti. Vedoucím práce byl doc. Ing. Petr Briš, CSc.

Kategorie Dizertační práce Muhammad Yousaf z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně za práci The European Foundation for Quality Management (EFQM) Excellence Model and the Czech Organizations. Vedoucím práce byl doc. Ing. Petr Briš, CSc.

Zdroj: Česká společnost pro jakost, z.s.

 amsp.cz
https://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html