ZPŮSOB PODÁNÍ ŽÁDOSTI

ZPŮSOB PODÁNÍ ŽÁDOSTI

Pro podání žádostí o zařazení do Programů využijte e-mailovou adresu: somol@amsp.cz, amsp@amsp.cz nebo datovou schránku ID: au9uavs.

Žádost garantovi je nutné dodat řádně vyplněnou na příslušném formuláři se všemi povinnými přílohami (ve formátu  PDF a také ve formátu .xls); vedle žádosti je nutné předložit garantovi rovněž sken žádosti opatřené podpisem oprávněné osoby a razítkem společnosti.

Po přijetí žádosti Vám bude zaslána faktura k úhradě. Garant vyřizuje žádost po dodání všech vyžadovaných dokumentů a po přijetí platby na účet.

Garant následně zkontroluje žádost a přiloženou dokumentaci a případně vyžádá jejich doplnění či upřesnění. Jakmile jsou všechny požadavky splněny, zašle Garant žádost příslušným ministerstvům.

V případě dotazů kontaktujte JUDr. Miroslav Somol, CSc. na níže uvedeném tel. čísle či e-mailu.

Kontaktní osoba:
JUDr. Miroslav Somol, CSc.
ekonomicko-právní analytik
mob.: 603 568 787
tel.: 236 080 453
e-mail: somol@amsp.cz

 https://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html