100. průzkum AMSP ČR: PŘESHRANIČNÍ NÁKUPY ČESKÝCH DOMÁCNOSTÍ

100. průzkum AMSP ČR: PŘESHRANIČNÍ NÁKUPY ČESKÝCH DOMÁCNOSTÍ

Metodologie kvantitativní části:

 

Cílová skupina: Obecná populace ve věku 18-65 let, celá ČR

(kvótní výběr odpovídající reprezentativnímu vzorku zaměstnanecké populace v ČR na řízeném online panelu respondentů; kvóty nastavené na pohlaví, věk, vzdělání, velikost místa bydliště a region)

Metoda sběru dat:  Reprezentativní online dotazování

Sběr dat: 22. – 27.  3.  2023

Velikost vzorku: n = 3 047

Průměrná délka dotazníku: 10 – 15 minut

Průzkum ke stažení zde:
PŘESHRANIČNÍ NÁKUPY 2023

Realizaci sběru dat a průzkum provedla výzkumná agentura IPSOS.

 https://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html