19. průzkum AMSP ČR – Investice malých a středních podniků do IT

19. průzkum AMSP ČR – Investice malých a středních podniků do IT

Cílem výzkumu bylo zjistit situaci ve vymezeném firemním segmentu co se týče výdajů na firemní IT, současné IT řešení (serverová řešení, datová platforma) a plány dalších investic. Dále zjistit míru zájmu o trendy v oblasti úspor a o využití nových řešení jako jsou cloudové služby nebo virtualizace. a identifikovat případný zájem o zapojení mobilních zařízení.

Metodologie

  • Cílová skupina: firmy (bez živnostníků) – majitel, jednatel, finanční ředitel, provozní ředitel. Velikost firmy: obrat 100 mil. Kč a více. Odvětví: výroba, obchod, služby (bez ohledu na právní formu) (n=500)
  • Výzkumná metoda: CATI – telefonické dotazování
  • Datum sběru dat: únor 2013

Realizaci sběru dat a analýzu provedla výzkumná agentura IPSOS.

Vysledky_19._pruzkumu_AMSP_CR.pdf Vysledky_19._pruzkumu_AMSP_CR.pdf (2,27 MB)https://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html