27. průzkum AMSP ČR – Postoje žen k podnikání

27. průzkum AMSP ČR – Postoje žen k podnikání

Hlavním cílem výzkumu bylo zjistit, jak respondentky (podnikatelky i nepodnikatelky) vnímají podnikání, jaké jsou překážky s ním spojené, jaké jsou motivace žen k podnikání a co by jim v rozvíjení či zahájení podnikání mohlo pomoci.

Metodologie:

Cílová skupina: respondentky platformy ŽENY s.r.o. (n=425)
Výzkumná metoda: CAWI – online dotazníky rozesílané na respondentky
Datum sběru dat: červen 2014


Realizaci sběru dat a analýzu provedla výzkumná agentura IPSOS.

Vysledky_27._pruzkumu_AMSP_CR.pdf Vysledky_27._pruzkumu_AMSP_CR.pdf (1,87 MB)

Tento průzkum vznikl v rámci projektu AMSP ČR „Podnikavá žena“ za laskavé podpory partnera Raiffeisenbank.

RB_logo.JPGhttps://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html