30. průzkum AMSP ČR – Zajištění proti exportním rizikům MSP

30. průzkum AMSP ČR – Zajištění proti exportním rizikům MSP

Hlavním cílem výzkumu bylo zjistit postoje a zkušenosti malých a středních podniků (MSP) se zajištěním svých exportních zakázek, jak se zajišťují proti obchodním a kurzovým rizikům, co je případně odrazuje, jaké produkty by přivítaly. S těmito výstupy dále pracovat a prezentovat je směrem k veřejnosti a zaangažovaným institucím.
 

Metodologie

  • Cílová skupina: 500respondentů; malé a střední podniky 5 – 249 zaměstnanců, exportéři
  • Výzkumná metoda: CATI – telefonické dotazování náhodným výběrem
  • Datum sběru dat: říjen 2014
 
Realizaci sběru dat a analýzu provedla výzkumná agentura IPSOS.
 

Tento průzkum vznikl za laskavé podpory našeho partnera Komerční banky.


KB_claim_1.jpg

 

 https://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html