43. průzkum AMSP ČR – Vnímání řemesel

43. průzkum AMSP ČR – Vnímání řemesel

Cílem výzkumu je zmapovat názory široké populace na řemeslníky, řemeslné obory, motivace mládeže ke studiu těchto oborů, připravenost absolventů na praxi, názory na digitalizaci řemesel.

Metodologie kvantitativní části:

Cílová skupina:  968 respondentů

1/ Populace ČR (18 – 65 let)

2/ Rodiče dětí od 6 – 18 let

3/ Učitelé základních škol

4/ Mladí lidé ve věku 16 – 18 let

5/ Řemeslníci pracující na IČO

Výzkumná metoda: Online sběr dat pomocí panelu Populace.cz

Datum sběru dat: Srpen 2016

Metodologie kvalitativní části:

Cílová skupina:  8 hloubkových rozhovorů

Řemeslníci, kteří jsou 2 – 5 let po střední odborné škole: 4 řemeslníci OSVČ, 4 zaměstnaní

Výzkumná metoda: Skupinová diskuze
Datum sběru dat: Srpen 2016


Realizaci sběru dat a analýzu provedla výzkumná agentura IPSOS.

Výsledky 43. pruzkumu_Vnímání_řemesell.pdf Výsledky 43. pruzkumu_Vnímání_řemesel.pdf (1,69 MB)

Tento průzkum vznikl v rámci projektu AMSP ČR „Rok řemesel 2016“ za laskavé podpory Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

mpo_logo.jpghttps://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html