50. průzkum Jak vnímá česká populace malé pivovary?

50. průzkum Jak vnímá česká populace malé pivovary?

Metodologie kvantitativní části:

Cílová skupina: Obecná populace ČR, 18 – 65 let, 525 dotázaných osob
Výzkumný nástroj: Strukturovaný dotazník 
Metoda sběru: Online dotazování prostřednictvím vlastního online panelu hptt:www.populace.cz
Datum sběru dat: Srpen 2017

Realizaci sběru dat a analýzu provedla výzkumná agentura IPSOS.

TZ_2017_08_17_Ipsos_minipivovary_pro_AMSP_media.pdf TZ_2017_08_17_Ipsos_minipivovary_pro_AMSP_media.pdf (1,33 MB)https://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html
X