63. průzkum AMSP ČR: Inovace v malých a středních českých firmách

63. průzkum AMSP ČR: Inovace v malých a středních českých firmách

Metodologie kvantitativní části:

Výzkum: Strukturovaný dotazník

Cílová skupina: Majitelé, jednatelé, nebo ředitelé malých a středních podniků od 5 do 250 zaměstnanců

Metoda: CATI telefonické dotazování

Sběr dat: 9.7.-20.7.2018

Průměrná délka rozhovoru: 10 minut

Velikost vzorku: 401 firem

Realizaci sběru dat a analýzu provedla výzkumná agentura IPSOS.

Ipsos pro AMSP _Inovace v malých a středních firmách_Závěrečná zpráva

 

Štítky:


https://www.viva-awa.com/sextoysindelhi https://www.sexvibrators.in/about_us
https://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html
https://amsp.cz/20210317-best-handheld-vacuum-cleane/
X