65. průzkum AMSP ČR: Cenově Zvýhodněná nabídka obědů pro SENIORY

65. průzkum AMSP ČR: Cenově Zvýhodněná nabídka obědů pro SENIORY

Metodologie kvantitativní části:


Výzkum: 
Strukturovaný dotazník, 6 otázek

Cílová skupina: Senioři ve věku 70 a více let

Metoda: CASI – online Ipsos panel populace

Sběr dat: září 2018

Průměrná délka rozhovoru: 5 minut

Velikost vzorku: 110 seniorů z Ipsos panelu- 50% muži/50% ženy

 

Realizaci sběru dat a analýzu provedla výzkumná agentura IPSOS.

Ipsos pro AMSP_Anketa mezi seniory nad 70 lethttps://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html