67. průzkum AMSP ČR: Financování podnikání

67. průzkum AMSP ČR: Financování podnikání

Metodologie kvantitativní části:


Výzkum: 
Standardizovaný dotazník

Cílová skupina: Fyzické a právnické osoby, které využily úvěr či jiné financování pro jejich podnikání,
N=400

Metoda: Telefonické dotazování (CATI)

Sběr dat:  Srpen a září 2018

Průměrná délka rozhovoru: 8 minut

Velikost vzorku: 400 osob

Realizaci sběru dat a analýzu provedla výzkumná agentura IPSOS.

Ipsos pro AMSP_Financování podnikání_19_10_2018https://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html
X