68. průzkum AMSP ČR: Stravenky v kontextu Zaměstnaneckých benefitů

68. průzkum AMSP ČR: Stravenky v kontextu Zaměstnaneckých benefitů

Metodologie kvantitativní části:


Výzkum: 
Zaměstnanecké benefity

Cílová skupina: lidé ve věku 18 let a více, kteří jsou v zaměstnaneckém  poměru, a od svého zaměstnavatele dostávají buď stravenky, nebo příspěvek na volnočasové aktivity
(zároveň nepracují ve společnosti s vlastní závodní jídelnou)

Metoda: CAWI – on-line dotazování na panelu uživatelů internetu

Sběr dat –  3. – 9. 4. 2018

Průměrná délka rozhovoru: 25 minut

Velikost vzorku: N = 2 680 základní soubor zaměstnanců, n = 1 180  dostávají příspěvek na stravování nebo volnočasové benefity a nemají závodní jídelnu

Realizaci sběru dat a analýzu provedla společnost ppm factum research s.r.o. .

TZ-2018-11-12-stravenky_průzkum_2018https://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html
X