70. průzkum AMSP ČR: Obchod 4.0

70. průzkum AMSP ČR: Obchod 4.0

Metodologie kvantitativní části:

 

Cílová skupina: Majitelé, jednatelé, ředitelé nebo IT ředitelé malých  a středních podniků od 1 do 250 zaměstnanců, OSVČ – všechny subjekty zaměřené na obchod

Metoda výzkumu: CATI telefonické dotazování

Sběr dat: 11.3. -20.3.2019

Výzkumný nástroj: Strukturovaný dotazník o délce cca 7 minut

Velikost vzorku: 100 podnikatelských subjektů z toho 34 OSVČ, 66 firem

Průzkum ke stažení zde:
TK -Obchod_4.0_04_2019-FINAL prezentace (1)

Realizaci sběru dat a analýzu provedla výzkumná agentura IPSOS.

Průzkum se uskutečnil za laskavé podpory těchto partnerů: ABB, ČSOB, Mastercard, ŠKODA AUTO, ŠKODA Financial Services.https://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html
X