72. průzkum AMSP ČR: Služby 4.0

72. průzkum AMSP ČR: Služby 4.0

Metodologie kvantitativní části:

 

Cílová skupina:  Majitelé, jednatelé, ředitelé nebo IT ředitelé malých a středních podniků

Metoda výzkumu:  CATI telefonické dotazování

Sběr dat:  16. – 25. 4. 2019

Výzkumný nástroj: Strukturovaný dotazník o délce cca 7 minut

Velikost vzorku:  od 1 do 250 zaměstnanců, OSVČ – všechny subjekty zaměřené na služby

Průzkum ke stažení zde:
Ipsos pro AMSP_Služby 4.0._Závěrečná Zpráva

 

Realizaci sběru dat a analýzu provedla výzkumná agentura IPSOS.https://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html
X