73. průzkum AMSP ČR: Průmysl 4.0 Z POHLEDU MSP

73. průzkum AMSP ČR: Průmysl 4.0 Z POHLEDU MSP

Metodologie kvantitativní části:

 

Cílová skupina: Majitelé, jednatelé, ředitelé nebo IT ředitelé malých a středních podniků do 250 zaměstnanců

Metoda výzkumu:  CATI telefonické dotazování

Sběr dat:  červen 2019

Výzkumný nástroj: Strukturovaný dotazník o délce cca 5 minut

Velikost vzorku: 100 podnikatelských subjektů

Průzkum ke stažení zde:
Ipsos pro AMSP_Průmysl 4.0_06_2019-kom.AMSP ČR

 

Realizaci sběru dat a analýzu provedla výzkumná agentura IPSOS.https://www.viva-awa.com/sextoysindelhi https://www.sexvibrators.in/about_us
https://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html
https://amsp.cz/20210317-best-handheld-vacuum-cleane/
X