82. průzkum AMSP ČR: Inovace v malých a středních firmách

82. průzkum AMSP ČR: Inovace v malých a středních firmách

Metodologie kvantitativní části:

Cílová skupina: Majitelé, jednatelé, ředitelé malých a středních podniků o velikosti 4-250 zaměstnanců

Metoda sběru dat: CATI (telefonické dotazování)

Sběr dat: v období 8. -16. 9. 2020

Výzkumný nástroj: Strukturovaný dotazník o délce cca 8 minut

Velikost vzorku: 300 firem

Průzkum ke stažení zde:
IPSOS pro AMSP_Inovace v MSP_09_2020

Realizaci sběru dat a analýzu provedla výzkumná agentura IPSOS.

 https://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html