88. průzkum AMSP ČR: Nové přístupy k řízení týmu a práce se zaměstnanci

88. průzkum AMSP ČR: Nové přístupy k řízení týmu a práce se zaměstnanci

Metodologie kvantitativní části:

 

Cílová skupina:  OSVČ se zaměstnanci a majitelé, jednatelé, ředitelé malých a středních podniků o velikosti 4-250 zaměstnanců
Vyznačené rozdíly dosahují statistické významnosti 90 %.

Metoda sběru dat: Online dotazování 

Sběr dat:  27. 7. – 4. 8. 2021

Výzkumný nástroj: Strukturovaný dotazník o délce cca 5 minut

Velikost vzorku: 100 podniků

Průzkum ke stažení zde:
Výsledky průzkumu Nové přístupy k řízení týmu a práce se zaměstnanci

Realizaci sběru dat a analýzu provedla výzkumná agentura IPSOS.

 

 https://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html