98. průzkum AMSP ČR: ÚSPORY A CHYTRÁ ŘEŠENÍ

98. průzkum AMSP ČR: ÚSPORY A CHYTRÁ ŘEŠENÍ

Metodologie kvantitativní části:

 

Cílová skupina: Majitelé, jednatelé a ředitelé malých a středních podniků o velikosti 4-249 zaměstnanců

Metoda sběru dat: Online dotazování

Sběr dat: 1. 2. – 14. 2. 2023

Výzkumný nástroj: Strukturovaný dotazník o délce cca 8 minut
Vyznačené rozdíly v rámci podskupin jsou sig. na hladině 95 %.

Velikost vzorku: 255 podniků

Průzkum ke stažení zde:
Ipsos pro AMSP-USPORY a chytra reseni koment AMSP ČR

Realizaci sběru dat a průzkum provedla výzkumná agentura IPSOS.

Tento průzkum vznikl za laskavé podpory ŠKODA AUTO, a.s., společnosti Google, Komerční banky, a.s., Vodafone Czech Republic a.s., Deloitte CZ Services s.r.o., PKF APOGEO Group, SE,
Merxu s.r.o. a agentury CzechInvest.https://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html