Analysis

Implemented analysis are available only in Czech.

Praha, 23. ledna 2023 - Krize posledních dvou let způsobené nejprve covidovou pandemií a pak ruskou agresí na Ukrajině hrozily, že trvale zasáhnou český zahraniční obchod. Obavy se však naštěstí nepotvrdily, jak ukazuje analýza Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR). Zatímco do...

Praha, 1. prosince 2021. AMSP ČR zveřejňuje aktuální analýzu Srovnání podnikání podnikatelů a podnikatelek v „době covidové“. Zpracoval tým Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR v průběhu listopadu 2021. Zdroj statistických dat: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR OBSAH: Úvodní poznámka Podnikatelské subjekty v ČR Struktura podnikatelů v...

Praha, 1. července 2021. AMSP ČR zveřejňuje aktuální analýzu vývoje malých a středních podniků v letech 2010-2020. Příloha - analýza  Zpracoval tým Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Zdroj dostupných statistických dat k 31. 12. 2020, příp. k 31. 12. 2019: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Český statistický úřad Obsah: ...

Exportní fórum pro malé a střední podniky na téma „Export s covidem v zádech“ se konalo online formou jako doprovodná akce největší události AMSP ČR v roce - Dne podnikatelů ČR – v pátek 11. prosince 2020. Program byl rozdělen do dvou bloků, přičemž první se zaměřil na trhy EU...

Praha, 14. prosince 2020 -  Navzdory jarní vlně pandemie koronaviru se počty podnikatelek s živnostenským oprávněním v prvním pololetí letošního roku zvýšily. K udržení živností mohly od dubna přispět i podpůrné programy státu. Rostoucí trend v podnikání žen a zájem o provozování vlastní živnosti je patrný ale už posledních...

Zpracoval tým Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Zdroj statistických dat: ČSÚ, MPSV ČR, VÚBP, MPO ČR Listopad 2020 Obsah I. Zaměstnanost a zaměstnanci II. Nezaměstnanost a uchazeči o práci III. Pracovní úrazy zaměstnanců IV. Mzdy zaměstnanců V. Aktuální situace zaměstnanců související s krizí covid-19 Analýza ke stažení zde: ANALÝZA_ZAMĚSTNANCI-final_Def  ...

Praha, 13. února 2020. Výsledky analýzy, kterou pro Asociaci malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) zpracoval Institut oceňování majetku Vysoké školy ekonomické v Praze (VŠE), dokládají následující skutečnosti. Zhruba 22 % tržeb v restauracích, jídelnách a kantýnách vzniká díky podpoře systému zaměstnaneckého stravování. Tedy dotováním...

Praha, 18. listopadu 2019. Ukrajina patří mezi tradiční obchodní partnery ČR a s ohledem na ukrajinské potřeby rozvíjet a modernizovat jak průmyslové sektory, tak zemědělství, jsou příležitosti pro vývozy českých moderních technologií velmi široké. Vzhledem ke stále složité situaci na Ukrajině z hlediska politického i ekonomického však nelze zatím očekávat výraznější aktivity českých investorů. Vyplývá to z aktuální analýzy investičních a obchodních aktivit mezi Českou republikou a Ukrajinou, kterou vydává Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) u příležitosti aktuální návštěvy předsedy vlády Andreje Babiše a místopředsedy vlády a ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka na Ukrajině.

Dne 30.10.2019 se v rámci největší akce AMSP ČR „Dne podnikatelů ČR“ uskutečnilo tradičně odpolední doprovodné Exportní fórum, které bylo tentokrát zaměřeno na pobaltské státy. Obchod ČR s Litvou, Lotyšskem a Estonskem představuje z hlediska objemu, či podílu na celkovém českém obchodě velmi omezený rozsah; ČR má ve vývozu...

https://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html