Srovnání podnikání mužů a žen

Srovnání podnikání mužů a žen

Zpracoval tým Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR v rámci dlouhodobé aktivity „Podnikavá žena“.

Zdroj statistických dat: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Analýza byla zpracována v červnu 2023.

OBSAH:

Úvodní poznámka

  1. Podnikatelské subjekty v ČR
  2. Struktura podnikatelů v členění muži-ženy
  3. Podnikání v regionech v členění muži-ženy
  4. Podnikání cizinců

Závěry

 

Úvod
Podnikatelské prostředí České republiky (ČR) je relativně velmi stabilní, přestože procházelo v posledních letech velmi rozdílnými ekonomickými podmínkami.

V roce 2019 pokračovala ještě příznivá ekonomická situace s nízkou mírou měsíční inflace okolo 3 % a se stejným procentem růstu reálného hrubého domácího produktu ve stálých cenách. Léta 2020 a 2021 byla velmi složitým obdobím se situací způsobenou pandemií Covid-19 a jejími dopady způsobujícími celkový pokles hospodářství mnoha zemí, hospodářské potíže jejich jednotlivých podniků a následně též výrazné zásahy do života obyvatel.

Rok 2020 znamenal zásadní změny ve fungování české ekonomiky a jednotlivých podniků, které se musely vyrovnávat se situací vynuceným omezováním své činnosti a hledáním nových organizačních forem každodenní práce; tato situace negativně postihla především malé a střední podniky a živnostníky. Rychle se zhoršila makroekonomická situace s výslednou meziroční průměrnou mírou inflace 3,2 % a meziročním poklesem růstu HDP ve stálých cenách o 5,6 %. Rok 2021 byl ve znamení postupného pozvolného odeznívání dopadů pandemie a určité konsolidace ekonomické situace, nicméně průměrná meziroční míra inflace za rok 2021 mírně vzrostla na 3,8 % s 3,3% růstem HDP ve stálých cenách.

Zásadní zvrat v konsolidující se ekonomické situaci ČR a tím i v podnikatelském prostředí znamenala ruská agrese na Ukrajinu s mnohačetnými ekonomickými dopady. Agresí vyvolaný bezprostřední masový příliv ukrajinských běženců znamenal nejen obrovský nápor v oblasti řešení jejich humanitárních potřeb v ČR, ale rovněž potřebu humanitární i hmotné pomoci Ukrajině. Došlo k praktickému přerušení hospodářských vztahů s Ruskem a Běloruskem, zejména zahraničního obchodu; to se promítlo negativně do činnosti řady českých podniků vyrábějících a vyvážejících do těchto dvou zemí. Současně se rychle v celé ekonomice projevila bezprecedentní energetická krize způsobená omezením, resp. zastavením dodávek hlavních energetických zdrojů (ropy a plynu) z Ruska. Celá situace vyústila už v průběhu roku 2022 v bezprecedentní nárůst míry inflace, která dosáhla v září 2022 18 %. Velmi problematickou situaci v oblasti deficitu státního rozpočtu a rostoucí zadluženosti ČR je vláda nucena řešit razantními úspornými opatřeními, které budou mít silný negativní vliv na situaci podniků i občanů.      

Z níže uvedených statistických údajů však vyplývá, že se přes tyto velmi nepříznivé skutečnosti podnikatelské prostředí v ČR výrazněji nezměnilo a nedošlo k výraznějším dopadům na počty podnikajících osob. Počet podnikatelů (fyzických i právnických osob) se v roce 2022 jen nepatrně zvýšil o cca 18 500 a počet jejich živnostenských oprávnění o cca 58 700.

Více informací naleznete v níže uvedeném souboru ke stažení.

Analýza ke stažení zde:
Podnikání_Ženy_Muži_2023 amsp.cz
https://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html