Vzdělávání v rodinných podnicích. Studie k průzkumu kvality rodinného podnikání

Vzdělávání v rodinných podnicích. Studie k průzkumu kvality rodinného podnikání

Souhrnná výzkumná zpráva obsahuje shrnutí studie k tématu vzdělávání v rodinných podnicích. Klíčový pojem „rodinný podnik“ byl v českém prostředí vymezen v rámci Usnesení Vlády čj. 1146/21 ze dne 18. 10. 2021 – „Vymezení rodinného podniku v České republice“ (aktualizovaná definice). Předkládaný dokument tematicky doplňuje každoroční samostatný nezávislý kvantitativní průzkum Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) prováděný mezi rodinnými firmami napříč všemi regiony České republiky. V roce 2022 se jednalo o téma vzdělávání v rodinném podnikání 92. průzkumu AMSP ČR v roce 2022 (AMSP ČR, 2022). Cílem této výzkumné studie je vymezit rámec pro přístup k podpoře vzdělávání rodinného podnikání, a to na základě došetření stávajícího stavu poznání pomocí kvalitativního průzkumu. Vymezení přístupu je postaveno na konfrontaci zjištění z kvantitativního průzkumu č. 92/2022 (AMSP ČR, 2022) s kvalitativním výzkumem a to pomocí řízených rozhovorů u vybraných rodinných podniků, které prokázaly vysoké hodnocení v rámci Národní ceny ČR za kvalitu v rodinném podnikání. Záměrem bylo zjistit způsoby vzdělávání, oborové zaměření vzdělávacích aktivit, formy spolupráce rodinných podniků se vzdělávacími institucemi, zájem o stáže jako formy vzdělávání pro nástupníky, stávající způsoby financování vzdělávacích aktivit a jejich hodnocení, atd.

Studie ke stažení zde:
STUDIE mezi rodinnými firmami

 https://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html